Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Blijde kindergezichten tijdens de Gerlachus gezinsdag “Woa is dat fièske”

Blijde kindergezichten tijdens de Gerlachus gezinsdag “Woa is dat fièske”

Op 5 januari 2020 vierde Gerlachus feest. Hij nodigde kinderen en hun ouders uit tijdens de geplande gezinsdag.Dit fièske met verschillende activiteiten sprak kinderen zeer aan. Met het aangeboden programma hoopten we dat gezinnen plezier zouden beleven en meer over Gerlachus te weten zouden komen. Dat is gelukt, kunnen we met klem zeggen.

Na een lange en goede voorbereiding door een groepje ouders en leden van het kernoverleg Gerlachusoctaaf was het op 5 januari eindelijk zover. Het programma van het octaaf was opgefrist. Een nieuwe activiteit voor een andere doelgroep, het gezin, werd toegevoegd. De eerste gezinsdag tijdens het octaaf zag het levenslicht.

Het programma was opgebouwd uit velerlei uitdagende activiteiten. Na de Misviering vond er een gesprek met de bisschop plaats gevolgd door een uitnodigende speurtocht door de kerk en schatkamer waarbij ouders hun kinderen begeleiden. Alle kinderen ontvingen een opdrachtenboekje over het leven van Gerlachus. Als alle opdrachten goed ingevuld waren  ontving elk kind een presentje. Kinderen die dat wensten werden door ouders geschminkt als Gerlachus. Tenslotte kreeg elk kind de unieke kans om in kluizenaarskleding staand voor een geknutselde holle eik zich eventjes Gerlachus te voelen en gefotografeerd te worden. De aangeboden lunch viel goed in de smaak bij ouders en kinderen.

Het programma kan als geslaagd beschouwd worden! Het thema van het octaaf “Woa is dat fièske” sloeg goed aan. Het thema stond kort bij de ouders en kinderen in het dagelijks leven. De kerkgemeenschap voelde zich verbonden met het dorp. Kerk zijn is een dynamisch gebeuren. De bisschop was zeer geïnteresseerd wat betreft school, vriendschappen van de kinderen en leefbaarheid van de ouders en gezinnen in het dorp.

We laten in de toekomst meer kerkactiviteiten aansluiten bij activiteiten in het dorp. Paaseieren rapen na de Paasviering van 09.30 uur op zondag 12 april zal de volgende geplande activiteit zijn die door de kinderen voorgesteld is.

Tijdens het octaaf 2021 wordt  weer een gezinsdag op zondag 10 januari gepland! Mogen we ook u met uw gezin ontmoeten?