Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

St. Caecilia 100 jaar (1918-2018)

St. Caecilia 100 jaar (1918-2018)

Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia Houthem-St.Gerlach viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Op zondag 1 juli a.s. wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. Het feest begint met een feestelijke H.Mis in de St. Gerlachuskerk Onderstestraat 1 – 6301 KA te Houthem, aanvang 09.30 uur.

Het jubilerende koor brengt dan, o.l.v. Bernarda van Kerkvoort-Meesen de Orgelsolomesse Missa in C-dur van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore, met medewerking van de solisten:

Claudia Cauwenberghsopraan
Lien Haegemanalt
Pascal Pittietenor
Bart van Kerkvoortbas

Organist: Jo Louppen

Aansluitend is er in de kruisgang bij voornoemde kerk gelegenheid tot feliciteren van het koor en haar leden.

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jubileummis en aansluitende receptie.

Bestuur –leden – dirigente – organist
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia – Houthem St. Gerlach