Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

over ons

over ons

In de periode oktober 2012 – februari 2013 zijn ruim 40 inwoners, ondernemers, verenigingsmensen en vertegenwoordigers van basisschool, Adelante, Ronald McDonald Kindervallei, Cicero Zorgcentrum Vroenhof en Cicero-Thuis drie keer bijeen gekomen om te brainstormen over de toekomst van Houthem – St. Gerlach. Als achtergrondinformatie waren onderzoeken beschikbaar m.b.t. het demografisch en woningprofiel van Houthem – St. Gerlach (april 2012) en m.b.t. Trends en ontwikkelingen in Nederland en Limburg (november 2011).

Deze brainstormsessies hebben allereerst geleid tot het benoemen van een vijftal kernwaarden die voor de dorpsgemeenschap onderscheidend worden geacht. Daarnaast is een globale verkenning gedaan van activiteiten om die kernwaarden te behouden en zo nodig te versterken. Dit is samengebracht in de kansenkaart. Daarop zijn mogelijke acties ter behoud danwel versterking van de kernwaarden als aandachtsgebieden zo veel mogelijk ruimtelijk verbeeld. Aldus kan deze kaart dienst doen als een voorzet voor een agenda voor de dorpsgemeenschap in de komende periode.

De acties zullen in de komende tijd verder opgepakt en uitgewerkt moeten worden. Verschillende werkgroepen hebben daar al een begin mee gemaakt. Belangrijk is dat zo veel mogelijk inwoners zich hierbij aansluiten en een bijdrage aan leveren. Kaart en acties zijn een momentopname en zullen uiteraard al naar gelang de inbreng vanuit de dorpsgemeenschap en ontwikkelingen in de samenleving worden geactualiseerd.

WijHouthem_kansenkaart_50x70cm_lowres  WijHouthem_kansenkaart_50x70cm_lowres2