Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Kernwaarde Gemeenschap

Gemeenschap

Sleutelbegrippen zijn: betrokkenheid en accommodaties.

Er zijn tal van (in)formele structuren/groeperingen (parochie, verenigingen, ad hoc groepen, vrijwilligers). Een deel daarvan staat onder druk (weinig nieuwe aanwas, concurrerende belangstellingen en tijdsbeslag bij inwoners, stroperige procedures etc.). Ook is er in de kern een aantal voorzieningen dat deels essentieel is voor de leefbaarheid/vitaliteit van de dorpsgemeenschap (basisschool, peuterspeelzaal, kerk, gemeenschapshuis, hoeskamer, sportcomplex, speelweide, park, kappers, tankstation). Er is niet één punt waar het merendeel van de gemeenschap zich -al dan niet regelmatig- treft (elke voorziening heeft nu nog vooral z’n eigen belangstellingsgroep).

Het voortbestaan van e.e.a. is allerminst vanzelfsprekend. Er zal geïnvesteerd moeten worden in nieuwe, eigentijdse vormen om onderling contact te bevorderen en om initiatieven van inwoners te ondersteunen. Dat vraagt enerzijds om behoud van bepaalde fysieke voorzieningen, maar anderzijds zeker ook om organiserend vermogen, waarmee inwoners op een natuurlijke, ontspannen manier verleid worden tot onderling contact danwel waarmee (groepen) inwoners bij hun initiatieven geholpen kunnen worden.

Inzet zal primair gericht zijn op: Structureel verwelkomen nieuwe inwoners; borgen toestroom peuterspeelzaal/basisschool; inspelen op toekomstige behoefte aan thuiszorg; aanjagen initiatieven gericht op sociaal contact (waaronder gebruik gemeenschapshuis/sportcomplex/nieuw dorpsplein en waar nodig versterken verenigingsstructuur); verkennen mogelijkheden voor een nieuw dorpsplein; realiseren geluidwerende voorziening langs A79.