Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Presentatie plannen WIJland

Presentatie plannen WIJland

Zoals dit voorjaar al in de pers is gemeld, komt een nieuwe inrichting van het akkerland tussen de spoorlijn en de voormalige provinciale weg tussen het kapelletje tegenover hoeve Broers en het appartementencomplex St. Gerlach 38 in een nieuwe fase. Momenteel wordt een plan uitgewerkt dat voorziet in wijnbouw en het verbouwen van streekproducten, ontsloten met wandelpaden, een kleinschalig OV-overstappunt en parkeerplaatsen ter vervanging van parkeergelegenheid die is vervallen tijdens de herinrichting van de voormalige provinciale weg afgelopen zomer. Op 30 januari 2018 zullen deze plannen om 19.00 uur worden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in de Holle Eik. Alle inwoners zijn hierbij van harte welkom.

Wat ging vooraf

Tijdens een aantal brainstormsessies in de winter van 2012-2013 heeft een groep bewoners van gedachten gewisseld over de toekomst van onze dorpsgemeenschap. Dat heeft geleid tot het benoemen van een aantal kernwaarden die voor onze dorpsgemeenschap onderscheidend worden geacht en tot een aantal (meer en minder) concrete ideeën/initiatieven waarmee die kernwaarden kunnen worden versterkt. Een en ander is verzameld in de Kansenkaart Houthem – St. Gerlach, oktober 2013. Eén van die ideeën was het realiseren van een groen dorpshart op dit landbouwperceel dat tot ver in de vorige eeuw een weiland was en waar onder meer de HV IASON haar handbalwedstrijden speelde en onze brassband en schutterij de feesttent plaatsten bij meerdaagse festiviteiten.

Zoektocht
Uitgangspunten voor de uitwerking van zo’n groen dorpshart zijn steeds geweest dat een nieuwe inrichting kwaliteit toevoegt aan ons dorp en een aanwinst is voor onze inwoners en gasten/bezoekers èn financieel haalbaar moet zijn. Allerlei mogelijkheden zijn verkend. Tal van gesprekken zijn gevoerd met onder meer verschillende zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, gasten, gemeente, ProRail, Natuurmonumenten, IKL en ook inwoners en kinderen van de basisschool hebben ideeën ingebracht. Met name een invulling waarbij vormen van dagbesteding een belangrijke rol speelden, konden op veel enthousiasme rekenen van zorgaanbieders, maar door (met name de financiële) ontwikkelingen in de zorgwereld waren zij niet bereid langdurige afspraken te maken en kon de financiële haalbaarheid op die manier niet geborgd worden.

Ontwikkelingen
Met de voorbereiding van de herinrichting van de voormalige provinciale weg kwam ook de mogelijke invulling van het landbouwperceel in een stroomversnelling. Rekening houdend met deze ontwikkelingen is bij de reconstructie een aantal parkeerplaatsen niet aangelegd. Deze worden gelijktijdig met de realisatie van het kleinschalige OV-overstappunt aangelegd. Daarbij kwam dat met het gereed komen van de restauratie en herbestemming van hoeve Broers ook vanuit dat perspectief is nagedacht of de invulling van het landbouwperceel voor een extra kwaliteitsimpuls zou kunnen zorgen, niet alleen voor onze dorpsgemeenschap, maar ook voor gasten/bezoekers die ons dorp of verder het Heuvelland willen verkennen.
Met gemeente, provincie en Oostwegel Collection zijn de mogelijkheden verkend en aanwonenden is gevraagd naar de mogelijk resterende parkeerbehoefte. Op basis daarvan is een plan voor een nieuwe invulling tot stand gekomen, die niet alleen een positieve bijdrage levert aan de belevingskwaliteit bij inwoners en gasten/bezoekers (in beginsel zal het gebied openbaar toegankelijk zijn), maar die ook zorgt voor het versterken van de toeristische structuur van onze kern en het “achterliggende” Heuvelland (overstapmogelijkheid van trein naar bus of fiets en omgekeerd).