Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Cultuur

Cultuur

Route Camino de Santiago de Compostella door Houthem st Gerlach

Houthem – St. Gerlach is al eeuwenlang een begrip voor pelgrims. Uit een oorkonde van 1202 blijkt dat Gerlachus toen al, nog geen 40 jaar na zijn dood, als een heilige werd vereerd. Maar Houthem is met veel meer pelgrims vertrouwd: Ook het Pieterpad en de wereldberoemde Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella voeren door Houthem – St. Gerlach. Zo heeft de Houthemse gemeenschap al eeuwenlang een rol vervuld bij het “faciliteren” van pelgrims.

Van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella komen in Houthem twee (noordelijke) routes samen: de route Roermond – Maastricht en Aken – Maastricht. Tegen de achtergrond van de hernieuwde belangstelling voor pelgrimages is rond de laatste eeuwwisseling ook de functie van “pelgrimsherberg” opnieuw ingevuld en is bij het Heiligdom St. Gerlach een refugio vorm gegeven.

Onlangs besloot het St. Jacobsgenootschap om Houthem – St. Gerlach op te nemen in de hoofdroute van Sittard naar Maastricht. Daarmee bestaat er een actuele èn historische aanleiding om de betekenis en uitstraling van deze route te markeren door het opwaarderen van de bewegwijzering.

De Houthemse gemeenschap heeft onder de naam “Wij Houthem – St. Gerlach” op een aantal terreinen de krachten gebundeld. De in dat kader actieve werkgroep Cultuur heeft een plan uitgewerkt om de opwaardering van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (in overleg met het Nederlands St. Jacobsgenootschap) vorm te geven: In de bebouwde kom zal een vijftiental bronzen schelpen (zie afbeelding) worden aangebracht en verder zullen nog twee of drie stenen afstands- en wegwijzers worden geplaatst bij de splitsing van de hoofdroute naar Houthem – St. Gerlach in Klein Haasdal, bij het Heiligdom St. Gerlach en wellicht op de route van Aken naar Maastricht, in Sibbe of Vilt.

De schelpen worden vervaardigd door een bronsgieter in de Elzas en de stenen afstands- c.q. wegwijzers leggen wij binnenkort contact met een steenhouwer uit de regio. Het aanbrengen en plaatsen zal schelp Camino(volgens planning begin 2015) gebeuren door inwoners en leerlingen van Adelante.

Voor de bekostiging van een en ander zijn we -naast de inzet vanuit de dorpsgemeenschap- aangewezen op vrijwillige bijdragen van derden; voor een deel zijn deze al toegezegd. Wij stellen het bijzonder op prijs als u ook een bijdrage wilt leveren in dit cultuurhistorisch belangrijke project.
Bent u geïnteresseerd en wilt u ons helpen de kosten van de “clou de balisage St Jacques” te dekken neem dan voor meer informatie contact op met Wij Houthem – St. Gerlach, werkgroep Cultuur tnv Theo van de Voort tel.: 06-55740581. Ook mensen die ons willen helpen bij het plaatsen van de schelpen op de route zijn welkom. Neem contact op met bovenstaand tel nummer, indien u graag meedoet.

Markering van de pelgrimsroute wordt mede mogelijk gemaakt door: Provincie Limburg, Camille Oostwegel Holding BV, Camino Vastgoed, Van de Voort en Schoenmakers, Parochie Sint Gerlach, Bouwbedrijf Coppes BV, Gulpener Bierbrouwerij, Paters Montfortanen, B. Zuiderveld, I. Weggemans, Bouwbedrijf Lemmens.

 

Gerlachus wandeling
Een toeristische knooppuntenwandeling door historisch Houthem St Gerlach.

Houthem – St. Gerlach telt meer dan 30 gebouwen, objecten en gebruiken met historische en/of architectonische waarde. Het zijn gebouwen van vroeger, maar ook van recentere datum, waarvan het merendeel staat vermeld op de landelijke monumentenlijst. De mengeling van toen en nu, maakt het erfgoed van Houthem St Gerlach zo aantrekkelijk. We durven daarnaast gerust te stellen dat het aantal van 30 gebouwen ongekend hoog is voor een gemeenschap van rond 1500 inwoners en maakt dat deze erfgoed „dichtheid” daarmee uitzonderlijk hoog mag worden genoemd.

Tijdens de bijeenkomsten die er in de voorbije periode, in het kader van Wij-Houthem tussen vele dorpsbewoners, verenigingen en organisaties hebben plaatsgevonden werd uitgesproken dat ons erfgoed nog meer voor het voetlicht zou moeten worden gebracht. Zowel bewoners, jong en oud, van Houthem St Gerlach als toeristen zouden er plezier aan kunnen beleven om kennis te nemen van onze historische juweeltjes.

Op initiatief van de werkgroep cultuur van Wij-Houthem is een werkgroep ontstaan die nu bezig is met het maken van een wandelroute langs de historische waardevolle gebouwen of objecten. Naast korte pakkende teksten zal de wandelbrochure treffende foto’s bevatten. De teksten voor de gids worden geschreven door leden van de Houthemse heemkunde vereniging. In de wandelgids wordt natuurlijk tevens plaats ingeruimd voor adverteerders, want wij hopen dat toeristen, na de wandeling, zullen willen genieten van al het „culinairs”, dat in Houthem St Gerlach ruimschoots aanwezig is. Het VVV Zuid Limburg coördineert dit project en zet haar kennis en ervaring in die nodig zijn om de brochure zowel gebruikersvriendelijk als informatief te doen zijn.

Om het geïnteresseerde wandelaars zo gemakkelijk mogelijk te maken zullen naast de brochure, met naar schatting 40 pagina’s, info bordjes bij of aan de objecten worden bevestigd. 2 of 3 grotere info borden worden op potentiële startpunten geplaatst. Spoedig na het verschijnen van de wandelbrochure zal de wandeling op de website Wij-Houthem verschijnen. Geïnteresseerden voor nog meer informatie over Houthem St Gerlach kunnen dan , gebruikmakend van de QR codes in de wandelbrochure, contact maken met onze website Wij-Houthem.

Het is de bedoeling dat de wandelbrochure in febr/mrt 2015 voor gebruik klaar is. Op verschillende uitgiftepunten in Houthem St Gerlach zijn ze dan vrij verkrijgbaar.

Wij Houthem – St. Gerlach, werkgroep Cultuur

Houthem sint Gerlach