Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Natuur

Natuur

Behoud buitengebied

De werkgroep Natuur heeft zich als doel gesteld het buitengebied van Houthem Sint Gerlach in de ruimste zin van het woord in de gaten te houden. De prachtige natuur, de wandelwegen, de groenstrook in het dorp, de Geul, elk onderdeel hiervan wordt door de leden van de werkgroep gekoesterd.
Onderhoud en beheer van al dit mooie natuurerfgoed door de verschillende  instanties zoals Gemeente, Provincie en Limburgs Landschap wordt in goed onderling overleg gevolgd en waar nodig aangestuurd.

Project Curfsgroeve.

Doel van dit project is dit prachtige stuk natuur, gelegen in Geulhem, meer onder de aandacht te brengen bij onze dorpsbewoners/toeristen.
Veel dorpsbewoners en toeristen weten niet dat de Curfsgroeve opengesteld is voor wandelaars sinds maart 2013.
De beheerder, Limburgs Landschap, heeft een geheel nieuwe wandelroute aangelegd, inclusief trappen, om de indrukwekkende hoogteverschillen te kunnen overwinnen.
De Curfsgroeve is een toonbeeld van hoe de natuur zijn plaats weer inneemt na beëindiging van grootschalige mergelwinning.

De werkgroepleden:
dhr. en mw. Zuiderveld
dhr. en mw. Gootzen-Habets
dhr. en mw. Jans
dhr. P. Lahaye

 

wg natuur - 3       wg natuur - 2       SONY DSC