Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Sociale cohesie

Sociale cohesie

Binnen de werkgroep Sociale Cohesie zijn diverse grote en kleine deelprojecten te noemen.
Op dit moment spelen vooral de nieuwe dorpsgids, het thema Naobersjap en de Adelante Service Plaza
Lees hieronder nadere toelichting op deze projecten.

Dorpsgids Wij Houthem sint Gerlach

Een van de projecten die voort zijn gekomen uit het project “Wij Houthem” is het realiseren van een dorpsgids voor Houthem sint Gerlach.
Doel van dit project is de leefbaarheid van Houthem te vergroten.

De dorpsgids wordt een bundeling van alles wat Houthem sint Gerlach te bieden heeft op gebied van bedrijvigheid, verenigingsleven en zorgzaamheid jegens onze medebewoners, zowel in professionele zin als ook de zorg voor de medemens vanuit onze bewoners zelf. Deze gids is mede ook bedoeld voor nieuwe bewoners die hiermee van harte welkom worden geheten.

De informatie in de gids geeft weer welke bedrijven in eigen dorp aanwezig zijn. Vaak wordt onnodig ver uit de buurt gezocht door onwetendheid, wat er zich in Houthem bevindt.
Tevens vindt u informatie over bestaande verenigingen en organisaties waar u in uw vrije tijdsbesteding gebruik van zou kunnen maken. Ter ontspanning, op sportief vlak of als vrijwilligerswerk.
Aangevuld met informatie over de kerk, de scholen de zorginstellingen menen wij een compleet beeld te kunnen geven van wat er in ons dorp te vinden is.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een inventarisatie van alle bedrijven, verenigingen, ZZP-ers etc.
De gids wordt opgemaakt in A5formaat waar aan alle deelnemers een gratis vermelding wordt aangeboden. Daarnaast is het mogelijk een extra betaalde advertentie te laten plaatsen. Veel bedrijven, ZZP-ers, verenigingen, stichtingen hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname in de dorpsgids.

De werkgroep dorpsids die verantwoordelijk is voor de realisatie en coördinatie bestaat uit Riny Penners met ondersteuning van Maurice de Lange en Marjo Thijssen.

Uitgave van de dorpsgids staat in principe gepland voor medio december 2014.

De nieuwe dorpsgids biedt straks een schat aan informatie waardoor iedereen in het dorp snel de weg zal kunnen vinden in ons mooie Houthem-St. Gerlach.

Dorpsgifs_2014-2014_voorkant

 

Naobersjap

Een ander project uit het grote project “Wij Houthem” is de realisatie van een netwerk noabersjap.

Wat houdt dit precies in?
Vroeger was het heel gewoon dat er in een dorp sprake was van een heel ruime en intensieve vorm van ‘burenhulp’ die onontbeerlijk was met name voor bewoners van boerderijen en bewoners in kleine dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen.

‘Naobersjap’ zijn de gezamenlijke ‘naobers’, buren in een kleine sociale gemeenschap. Binnen het ‘naobersjap’ staat men elkaar bij in raad en daad indien dat nodig is.
Meestal gebeurt dat door de meest nabije buur, degene aan wiens kant de voordeur het dichtst bij zit. Buren kunnen je helpen door planten te verzorgen, post, huisdieren als je op vakantie bent, ondersteuning bieden bij ziekte en overlijden of uit naam van alle ‘naobers’ zorgen voor een bloemetje, fruitmant, kaartje.

In Houthem sint Gerlach willen we een ‘netwerk naobersjap’ opzetten. Doel is een groep vrijwilligers te vinden die in staat en bereid zijn ‘noabers’ (buren en buurtbewoners), hulpbehoevenden, senioren, eenzame of zieke mensen te helpen waar dat nodig is. Een luisterend oor of schouder om eens tegen aan te leunen kan vaak ook al genoeg zijn. Tevens is het de bedoeling meer zicht te krijgen op mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. De mensen van het netwerk hebben ook een soort van signaleringsfunctie, antennefunctie. Het gaat hierbij om het signaleren van situaties, waarbij het vermoeden bestaat dat er hulp gebruikt kan worden van derden. U kunt hierbij denken aan acute thuissituaties, waarbij een van uw oudere buren plots ziek wordt en de partner radeloos is. Hierbij kan de hulp ingeschakeld worden van de wijkverpleegkundige. Ook kunt u denken aan een samenwerking met de wijkagent, in situaties waarbij het vermoeden bestaat, dat er bij een van uw buren sprake is van drugsgerelateerde problemen.

Door het opzetten van een goed netwerk hopen we dat Houthemse mensen snel geholpen kunnen worden in moeilijke situaties, door adequate hulp van een van hun buren of via deze buren door instanties die ter beschikking staan.
Bezuinigingen in de zorg dwingen gemeenschappen te zoeken naar nieuwe manieren om met de veranderingen voor het verlenen van hulp en zorg om te gaan.
‘Noabersjap’ is hier zeker een goed voorbeeld van en een creatieve manier om met minder middelen en de inzet van vrijwilligers wellicht nog betere dingen te kunnen organiseren van voorheen.

De werkgroep Sociale Cohesie, onder leiding van Riny Penners zoekt vrijwilligers/deelnemers aan dit netwerk.
Wilt u zelf of kent u iemand die graag deel wil uitmaken van het Houthems ‘netwerk noabersjap’, meldt u dan aan via info@wijhouthem.nl
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

naobersjap

 

Adelante Service Plaza

Vanuit de werkgroep Sociale Cohesie is het project ‘Service Plaza’ opgepakt, een van de projecten binnen het project “Wij Houthem”.

In samenwerking met Adelante zijn reeds voorbereidingen getroffen en hebben een aantal oriënterende gesprekken plaatsgevonden om te kijken of dit binnen de locatie van Adelante in Houthem sint Gerlach gerealiseerd zou kunnen worden.
Mogelijkheden hiervoor zijn er zeker.

De Service Plaza moet straks een ontmoetingsplek worden van inwoners van het dorp waar men, onder het genot van een kopje koffie,  terecht kan voor een praatje, informatie en kleine boodschappen.
Daarnaast wordt de Service Plaza een stageplek voor leerlingen van Adelante die hierin worden begeleid door vrijwilligers.
Naar verwachting kan de realisatie van de service plaza in het jaar 2015 worden afgerond.

Via onze website www.wijhouthem.nl  zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en straks de uiteindelijke oplevering.

Heeft u nog ideeën dan wel wilt u straks als vrijwilliger in de service plaza uw steentje bijdragen, meld u dan aan via info@wijhouthem.nl

http://wijhouthemsintgerlach.nl/projecten/sociale-cohesie/