Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Wandel in maart weer mee met Sportdorp Houthem!

Wandel in maart weer mee met Sportdorp Houthem!

Hallo Wandelaars,

Onze volgende wandeling voert ons naar Welten-Heerlen. We wandelen langs en door de parkachtige beekdalen van de Geleen- en Caumerbeek, verder lopen we door het  Imstenrader- en Aambos.

De mijnexploitanten zagen er een eeuw geleden geen brood in om in de genoemde beekdalen naar steenkool te graven  vanwege de drassige bodem.  Parkstad, de vroegere  Oostelijke Mijnstreek, is nu nog steeds gezegend met prachtige beboste beekdalen. Ze ligggen aan weerszijden van het stadscentrum. Zodoende wordt het hart van Heerlen omgeven door een groene gordel.

Wij starten op de parkeerplaats van een (basis)school aan de Smidserweg te Welten. De route volgt hier. Van Houthem naar de rotonde in Broekhem/Valkenburg, hier naar links en vervolgens via de snelweg A79 naar Heerlen. We nemen de afslag Heerlen-Centrum en gaan aan het einde naar rechts. We rijden  tot de rotonde van de J.F. Kennedylaan; daar gaan we naar links over de Weltertuynstraat. We rijden voor de kerk langs deze straat ten einde. We steken de dwarsweg (Pijnsweg) rechtdoor over en komen in de Smidserweg, waar we parkeren tegenover de school.

Vanaf het startpunt lopen we langs de Geleenbeek naar de Welterlaan en de Valkenburgerweg. Vervolgens trekken we door het oudste deel van Heerlen, het Romeinse Coriovallum, naar het Groene Boord. Daarna wandelen we door het Aambos naar het Caumerbeekdal en vervolgen onze weg via kleine parken in de onmiddellijke nabijheid van de beek naar de Corisborghoeve. Hier steken we via Heerlerbaan door naar het bos in het gehucht De Euren. Dan lopen we door naar Benzenrade, waar de Geleenbeek ontspringt. Hier gaan we ook pauzeren bij ’t Koffiehuuske. Na de pauze maken we ons ommetje door Benzenrade af en gaan bij de Benzenraderhof het Imstenraderbos in. Daar lopen we met heel wat omzwervingen doorheen en gaan vervolgens terug naar de Geleenbeek en de van mooie wandelpaden voorziene groenstrook. Zo keren wij terug naar ons uitgangspunt in Welten via de Weltervijver en –molen.

De geplande datum voor de wandeling is zaterdag 18 maart a.s. Plaats van samenkomst: De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4, 6301 JZ Houthem om 10.00 uur. Vervolgens carpoolen we naar de parkeerplaats aan de Smidserweg te Welten, waar we omstreeks 10.30 uur starten voor een wandeling van ruim 13 km.

De tocht is niet moeilijk, want wij wandelen door de beekdalen van de Caumer- en Geleenbeek en verder in het licht glooiende landschap van het Aam- en Imstenraderbos. De pauze is gelegen na ca. 8 km.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hub. Hounjet, tel. 06-12115558 of via e-mail: hounjet@home.nl.