Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Bouwplan Kasteelhoeve Broers en Holle Eik op dorpsavond

Bouwplan Kasteelhoeve Broers en Holle Eik op dorpsavond

Donderdag, 13 november vindt een dorpsbijeenkomst plaats in gemeenschapshuis de Holle Eik in het kader van “Wij Houthem – St. Gerlach”. Centraal staan de uitbreiding van het gemeenschapshuis en de restauratie van hoeve Broers. De stichting Holle Eik en Camille Oostwegel zullen de stand van zaken van beide projecten nader toelichten.

Naast deze beide agendapunten komen nog enkele zaken aan de orde o.a. de stand van zaken van de verschillende andere initiatieven, zoals de dorpsgids, wandelbrochure (m.m.v. Heemkundevereniging en VVV), het markeren van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, het opwaarderen van het sportcomplex met o.a. nieuwe tennisbanen, de verkenning m.b.t. een nieuw groen dorpshart (WIJland) etc. Ook zal de Rabobank aanwezig zijn en een blijk van concrete steun aan het hele proces uitreiken.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is bedoeld voor alle inwoners van Houthem -St Gerlach.