Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
p/a Wethouder Heijnensstraat 30
6301 JB VALKENBURG aan de GEUL
T:   043-6040394
F:   –
@: heemkunde@houthem.info
W: www.houthem.info

 

Het bevorderen van de heemkunde in de meest uitgebreide zin van het woord binnen het gebied van de voormalige gemeente Houthem (thans de kernen Houthem, St. Gerlach, Vroenhof, Strabeek, Broekhem) en het buurtschap Geulhem.

Volgens de statuten tracht de vereniging dat doel te bereiken door:
a. het stimuleren en verrichten van, resp. het meewerken aan historisch en/of oudheidkundig onderzoek;
b. het bevorderen van opsporing en bewaring, inventarisatie en instandhouding van roerende en onroerende zaken, o.a. archieven, die van waarde zijn voor de kennis van het heem in de ruimste zin van het woord;
c. het organiseren van vergaderingen, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
d. het bekendmaken/publiceren van de resultaten uit arbeid en studie betreffende voornoemde aangelegenheden;
e.  het samenwerken met personen, verenigingen en instellingen welke op dezelfde terreinen werkzaam zijn;
f. alle overige wettelijke middelen, welke voor dat doel dienstig zijn.

 

 

terug 4