Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Parochie St. Gerlach

Parochie St. Gerlach

Parochie St. Gerlach
Norbertinessenhof 1
6301 KM Houthem
T:   043-6080088
F:   –
@: info@st-gerlach.nl
W: www.st-gerlach.nl

 

De parochie wordt geleid en beheerd door het kerkbestuur, dat zich geplaatst ziet voor twee grote opgaven. Als eerste is dat het kerkelijk leven in deze tijd van secularisatie en individualisering in onze gemeenschap gaande houden; als tweede het onderhouden van ons monumentale kerkgebouw en bijbehorende ruimtes (pastorie, devotieruimte, atrium, dagkapel, sacristie, Capittelskamer, kruisgang, schatkamer, refugio, parochiezaaltje met bergruimtes).

Het kerkbestuur wordt hierin bijgestaan door een groot aantal kerkbetrokken groeperingen:
– Kosters
– Lectoren
– Collectanten
– Acolieten
– Kerkelijk zangkoor
– Het kerkelijk huishoudelijk onderhoudsgilde
– De werkgroep kinderwoorddienst
– De bloemsiergroep
– Parochiebladbezorgers
– Diaconiegroep
– Het missiecomité
– De schatkamergroep

 

terug 4