Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Naobersjap

Naobersjap

Een ander project uit het grote project “Wij Houthem” is de realisatie van een netwerk noabersjap.

Wat houdt dit precies in?
Vroeger was het heel gewoon dat er in een dorp sprake was van een heel ruime en intensieve vorm van ‘burenhulp’ die onontbeerlijk was met name voor bewoners van boerderijen en bewoners in kleine dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen.

‘Naobersjap’ zijn de gezamenlijke ‘naobers’, buren in een kleine sociale gemeenschap. Binnen het ‘naobersjap’ staat men elkaar bij in raad en daad indien dat nodig is.
Meestal gebeurt dat door de meest nabije buur, degene aan wiens kant de voordeur het dichtst bij zit. Buren kunnen je helpen door planten te verzorgen, post, huisdieren als je op vakantie bent, ondersteuning bieden bij ziekte en overlijden of uit naam van alle ‘naobers’ zorgen voor een bloemetje, fruitmant, kaartje.

In Houthem sint Gerlach willen we een ‘netwerk naobersjap’ opzetten. Doel is een groep vrijwilligers te vinden die in staat en bereid zijn ‘noabers’ (buren en buurtbewoners), hulpbehoevenden, senioren, eenzame of zieke mensen te helpen waar dat nodig is. Een luisterend oor of schouder om eens tegen aan te leunen kan vaak ook al genoeg zijn. Tevens is het de bedoeling meer zicht te krijgen op mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. De mensen van het netwerk hebben ook een soort van signaleringsfunctie, antennefunctie. Het gaat hierbij om het signaleren van situaties, waarbij het vermoeden bestaat dat er hulp gebruikt kan worden van derden. U kunt hierbij denken aan acute thuissituaties, waarbij een van uw oudere buren plots ziek wordt en de partner radeloos is. Hierbij kan de hulp ingeschakeld worden van de wijkverpleegkundige. Ook kunt u denken aan een samenwerking met de wijkagent, in situaties waarbij het vermoeden bestaat, dat er bij een van uw buren sprake is van drugsgerelateerde problemen.

Door het opzetten van een goed netwerk hopen we dat Houthemse mensen snel geholpen kunnen worden in moeilijke situaties, door adequate hulp van een van hun buren of via deze buren door instanties die ter beschikking staan.
Bezuinigingen in de zorg dwingen gemeenschappen te zoeken naar nieuwe manieren om met de veranderingen voor het verlenen van hulp en zorg om te gaan.
‘Noabersjap’ is hier zeker een goed voorbeeld van en een creatieve manier om met minder middelen en de inzet van vrijwilligers wellicht nog betere dingen te kunnen organiseren van voorheen.

De werkgroep Sociale Cohesie, onder leiding van Riny Penners zoekt vrijwilligers/deelnemers aan dit netwerk.

Wilt u zelf of kent u iemand die graag deel wil uitmaken van het Houthems ‘netwerk noabersjap’, meldt u dan aan via info@wijhouthem.nl

Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.