Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Oudste oorkonden St. Gerlach worden publiek

Oudste oorkonden St. Gerlach worden publiek

Op 19 september 2022 zullen de oudste 40 oorkonden van het voormalig Norbertinessenklooster St. Gerlach worden gepresenteerd in Château St. Gerlach en zal het eerste exemplaar van het oorkondenboek van St. Gerlach aan gouverneur Emile Roemer worden overhandigd. Hij zal ook de website www.waarvanakte.eu lanceren en daarna een mini-tentoonstelling met enkele originele oorkonden in de schatkamer van St. Gerlach openen.

Er zijn nog zo’n 450 Limburgse oorkonden van vóór 1300. Ze zijn vaak de vroegste en enige informatiebron. Ze verschaffen ons kennis en inzicht over de wereld van toen. Er werden ruzies mee beslecht, huwelijken beklonken, schenkingen gedaan en doodvonnissen getekend. Oorkonden waren cruciale bewijsstukken. Vanwege hun kwetsbaarheid liggen ze in archieven opgeborgen Daarom zal de expositie slechts tot en met zondag 25 september duren.

Ze zijn bovendien zonder kennis van de gebruikte taal en het oude schrift slechts voor enkelen leesbaar. Dank zij een initiatief van stichting Limburgse Oorkonden zullen deze oorkonden komende jaren vertaald en verklaard worden in hedendaags Nederlands en in oorkondenboeken, tentoonstellingen, een website en brochures voor een breed publiek toegankelijk gemaakt worden.