Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

VvdT Vereniging van de Toekomst

VvdT Vereniging van de Toekomst

Toekomstbestendig Sportcomplex (fase 1) 

De sportverenigingen van Houthem – St. Gerlach werken met de dorpsraad al een reeks van jaren samen onder de noemer Vereniging van de Toekomst met als doel ook in de toekomst een zinvolle bijdrage aan de dorpsgemeenschap te kunnen blijven leveren. Bewegen, ontspannen en ontmoeten (gezondheid en sociale cohesie) zijn daarbij sleutelbegrippen.

Met
1: het aanpassen van het aanbod aan de wensen en behoeften van deze tijd (inspelen op trends en ontwikkelingen) en
2: het optimaliseren van de daarvoor benodigde voorzieningen wordt deze doelstelling geleidelijk ingevuld.

Vanuit de gedachte “Een leven lang actief in de eigen omgeving” experimenten de verenigingen nu, mede dankzij een bijdrage van ZonMW onder de noemer “Sportdorp” met nieuw sportaanbod; dit project loopt nog tot medio 2015.
Verder organiseren de sportverenigingen sinds 2 jaar een Beweegproeverij en een NIeuwjaarswandeling, waarmee ook minder “sportieve” c.q. actieve inwoners de mogelijkheid wordt geboden op een leuke manier te bewegen en ontspannen en elkaar te treffen. Ook in dit verband is er een degelijke activiteitentent aangeschaft die ingezet kan worden bij activiteiten van de verenigingen.

In de afgelopen periode jaren heeft de samenwerking er al toe geleid dat een ruiterbak, schietboom en beugelbaan is toegevoegd aan de bestaande voetbalvelden en tennisbanen.
Ook is de bereikbaarheid flink verbeterd door het nieuwe wandel-/fietspad vanaf de Onderstestraat, zeker nadat in 2015 de ingang aan de zijde van de Geul is opgeknapt.
Gebruikers vanuit Berg, maar ook van Adelante en de Geulhemmermolen kunnen dan (beter) van het complex gebruik maken.

foto 9 werkzaamh. BRH

In de loop van 2015 worden de tennisbanen vervangen door nieuwe (kunstgras) banen.
Voor de nieuwe tennisvereniging TC Geuldal (voortgekomen uit een fusie van LTC Iason en LTC Munster) wordt het complex dan de thuisbasis.
Ook wordt er begin volgend jaar WiFi en camerabewaking aangelegd; daarmee zijn meer digitale diensten mogelijk en wordt de sociale veiligheid nog verder verhoogd.

Op deze manier wordt in gezamenlijkheid hard gewerkt aan het toekomstbestendig faciliteren van de huidige behoeften en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daar hoort ook bij dat nu al nagedacht wordt over (fase 2) het realiseren van een gezamenlijk onderkomen/accommodatie. In perspectief daarvan zal in 2015 tijdelijk voorzien worden in de toegenomen behoefte aan bergruimte, zodat in de tussentijd iedereen sportief vooruit kan.

De partijen die hierin actief zijn:

  • Handbalvereniging IASON
  • Voetbalvereniging IASON
  • Tennisclub Geuldal
  • Ruitervereniging Sint Gerlach
  • Schutterij Sint Martinus (en de “Nobele..” schutterij van Valkenburg)
  • Judoclub Kano
  • Dorpsraad Houthem – St. Gerlach

Sportdorp