Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

WIJland

WIJland

WIJlandWIJland (vh Leeftuin St. Gerlach)

Tijdens een drietal brainstormsessies in 2012/2013 van inwoners van en instellingen in de dorps­gemeenschap Houthem – St. Gerlach is het idee geopperd om de voorma­li­ge provinciale weg te vergroenen en in het gebied tussen de panden
St. Gerlach 38, hoeve Broers en het station van Houthem – St. Gerlach een nieuw “groen dorpshart” te maken.
Belangrijkste reden voor dit idee was dat er binnen het dorp wel verschillende plekken zijn (Holle Eik, sportcomplex, St. Gerlachplein) die elk z’n eigen “doelgroep“ bedienen, maar er geen plek is die als trefpunt, kloppend hart voor de hele gemeenschap functioneert.

Gelet op een aantal ontwikkelingen is in overleg met gemeente en provincie eind 2013 een eerste verkenning gestart van mogelijke invullingen van het gebied. Uitgangspunt voor die verkenning was, dat het geheel een groene ontmoetingsplaats wordt van een kwalitatief hoog niveau, die door inwoners en gasten actief gebruikt wordt.

Bij de verkenning is dan ook centraal gesteld: “versterken van de kwaliteit van de omgeving” en “ontmoeten”. Dat is vertaald in het uitgangspunt: Een groene, beleefbare invulling (bijv. wijngaard en andere streekproducten) met respect voor de aanwezige waarden (géén verstorende bebouwing).

De verkenning leert dat er zeker mogelijkheden zijn om dit gebied in de beoogde zin in te richten op een zodanige manier dat de aanwezige waarden (het gebied is deels aangewezen als beschermd dorpsgezicht) worden versterkt. Concreet gaat het dan om een groene invulling (bijv. in de sfeer van het gebied rond de Ophovenerhof in de gemeente Sittard-Geleen). Voor de exploitatie lijken kansen aanwezig in de vorm van samenwerking met onder meer de zorgsector, speciaal onderwijs en de gemeenschap. Anders gezegd: Het idee is kansrijk en potentiële partners en eigenaar zijn positief. Uiteraard hoort hier de kanttekening bij dat een aantal randvoorwaarden (m.b.t. o.m. verwerving, de aanleg- en beheerskosten en langjarige participatie) nog concreter ingevuld moet worden.

Waar het nu op aan komt is vaststellen of met mogelijke partners een haalbaar plan kan worden uitgewerkt. Dit moet rond de jaarwisseling 2014/2015 duidelijk worden.

Ophoven image2          Ophoven DSC_1789      Ophoven DSC_1584       Ophoven image3